Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący Rady Rodziców: p. Zbigniew Paszkiewicz
Kontakt:  r.r.liceum@zso15poznan.pl

Klasy pierwsze:
I A p. Izabela Paczyńska  – Przewodnicząca Rady Rodziców
3B p. Adelina Florysiak
1C p. Krzysztof Dutkowski

Klasy drugie:
II A p. Joanna Niedzielska
II B p. Jakub Chudobiecki
II D p. Agnieszka Skorupa

Klasy trzecie:
III A p. Aleksandra Ratajczak-Warchoł
III B p. Łukasz Frączak
III D p. Wiesław Noculak

Informacja o składkach

Chcąc realizować bardzo ambitny plan proponowania naszej młodzieży szerokiego spektrum działań kulturalnych, rekreacyjnych i wychowawczych, na które składają się doświadczenia teatralne, kinowe, lekcje muzealne, wyjazdy wycieczkowe, imprezy kulturalne i wiele innych, Rada Rodziców postanowiła część z nich dofinansowywać ze specjalnie utworzonego funduszu. Jedynym źródłem zasilania tego funduszu są oczywiście Państwa rodzicielskie portfele. Wszyscy mamy świadomość tego, że to właśnie dokonywane przez Państwa comiesięczne wpłaty w wysokości 40 zł. powodują, że Rada Rodziców może udostępniać określone kwoty na rzecz szkoły i młodzieży. Powyżej wskazaną składkę prosimy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca w okresie roku szkolnego (10 miesięcy od IX – do VI klasy pierwsze i drugie; 8 miesięcy od IX – do IV klasy trzecie). Wpłaty mogą być dokonywane na konto bankowe Rady Rodziców 33102040270000110200339093 zaznaczając imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. Możliwe są także indywidualne wpłaty składek u p. Barbary Szawary, która jest pracownikiem szkolnej administracji i sprawuje nadzór nad finansami Rady Rodziców (pok. 2.4). Rodziców, którzy nie zdecydują się na comiesięczne wpłaty w wysokości 40 zł., bardzo prosimy o dobrowolne wpłaty na ogólne cele szkoły. Przewodniczący Rady Rodziców

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy o możliwości ubezpieczenia dziecka w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. na kwotę 14 000 zł
(warunki ubezpieczenia znajdują się poniżej).
Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2017 r. składki rocznej w wysokości 35 zł (pakiet podstawowy)
na konto Rady Rodziców XV Liceum Ogólnokształcącego
numer: 33 1020 4027 0000 1102 0033 9093
z dopiskiem „UBEZPIECZENIE – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA”
Na zebraniach z rodzicami w dniu 20.09.2016 r. będziecie Państwo dodatkowo proszeni o złożenie podpisu na liście osób zgłoszonych do ubezpieczenia (niezbędny wymóg ubezpieczyciela).