Nasz patron – prof. Wiktor Dega

Okrucieństwem byłoby chronić człowieka przed śmiercią, a nie dać mu nadziei na sprawność, powrót do normalnego świata…  

 

WIKTOR DEGA to jeden z najwybitniejszych poznaniaków. Znakomity polski chirurg i ortopeda. Współtwórca rehabilitacji na świecie i twórca rehabilitacji w Polsce. Twórca pierwszej Katedry Medycyny Rehabilitacyjnej.

Urodził się 7 grudnia 1896 roku w Poznaniu.

Uczęszczał do Gimnazjum Marii Magdaleny, ale wybuch I wojny światowej sprawił, że musiał przerwać naukę i wdziać mundur żołnierski. W pruskiej armii służył do końca wojny. Później walczył w Powstaniu Wielkopolskim, a następnie służył w Wojsku Polskim.

Jeszcze będąc w armii zaborcy zdał maturę w Koblencji i podjął studia medyczne w Berlinie, które po przerwie kontynuował już w Warszawie. Ze stolicy wrócił do Poznania, gdzie w 1924 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego uzyskał tytuł doktora. Habilitował się w 1933 roku, specjalizując się w ortopedii i chirurgii ortopedycznej. Przez ostatnie 2 lata przed wybuchem II wojny światowej był ordynatorem Oddziału Ortopedycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Oddział ten został stworzony według planu W. Degi. W czasie Kampanii Wrześniowej pracował w Warszawie .Był ordynatorem Chirurgii dziecięcej w szpitalu im. Karola i Marii. Brał też udział w Powstaniu Warszawskim.

Po zakończeniu wojny wrócił do rodzinnego Poznania, gdzie w 1945 roku został profesorem nadzwyczajnym i rozpoczął kierowanie katedrą i Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Poznańskiego przy ul. 28 czerwca 1956 W 1948 roku stworzył drugi na świecie oddział rehabilitacji (pierwszy powstał w Nowym Jorku) w strukturach poznańskiej Akademii Medycznej. Fakt ten pozwolił na wdrożenie własnego programu kompleksowego leczenia chorób z upośledzoną czynnością narządu ruchu. Organizuje od podstaw Klinikę ortopedyczną z oddziałem rehabilitacji, warsztatami ortopedycznymi, pracownią psychologiczno – socjalną, szkołą podstawową i pracowniami specjalistycznymi.

Profesor zadziwił wszystkich upominając się o tworzenie zakładów leczniczych i rehabilitacyjnych dla dzieci, wśród których było szczególnie dużo okaleczonych podczas wojny i przez niewypały po wojnie. Postulował uchwalenie specjalnej ustawy dla kalek z wrodzonymi i nabytymi wadami narządu ruchu. W szkołach powszechnych miasta Poznania zorganizował bezpłatne kursy gimnastyki leczniczo-wyrównawczej dla dzieci z wadami postawy.

Wszechstronne zajęcie się kalekim dzieckiem już u schyłku lat 40-tych walnie przyczyniło się do uznania Wiktora Degi największą sławą w dziedzinie ortopedii w Polsce. Działalność na niwie rehabilitacji stała się podstawą do uznania Profesora za uczonego o prawdziwie międzynarodowych poglądach, służącego swą wiedzą i pracą całej ludzkości. W latach 1957 -67 profesor był ekspertem światowej Organizacji Zdrowia (WHO).Był konsultantem krajowym w rehabilitacji, ortopedii i traumatologii. W latach 1959-62 był rektorem Akademii Medycznej w Poznaniu. Z jego inicjatywy w 1960 roku powstaje pierwsza w Polsce ,a także na świecie Katedra Medycyny Rehabilitacyjnej. W tym samym roku zostaje współzałożycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Profesor Wiktor Dega był laureatem licznych nagród i wyróżnień polskich i zagranicznych.

Międzynarodowe Towarzystwo Rehabilitacyjne uhonorowało go w 1965  roku   prestiżową nagrodą im. Alberta Laskera, zwaną „Noblem Rehabilitacji”. Dzieci przyznały mu swoją nagrodę Order Uśmiechu, którego był pierwszym Kawalerem .
Kilka uczelni  w kraju i za granicą nadało profesorowi Dedze tytuł doktora  honoris causa.

W jego dorobku naukowym znajduje się ok.300 publikacji, wykształcił liczne grono uczniów, kontynuatorów swojej idei.
Jest to idea bardzo ludzka -„ Okrucieństwem byłoby chronić człowieka przed śmiercią, a nie dać mu nadziei na sprawność, powrót do normalnego świata…  .”

Profesor od 1967 roku przebywał na emeryturze, ale zachował niezwykłą aktywność naukową i społeczną do ostatnich lat swojego życia..
11 listopada 1994 roku w wyniku szkolnego referendum profesor Wiktor Dega został przez nauczycieli, uczniów i rodziców wybrany na patrona naszej szkoły.
Przedstawiciele naszej szkolnej społeczności zdążyli jeszcze przed śmiercią prof. Degi złożyć mu gratulacje i uzyskać zgodę na nadanie jego imienia XV Liceum Ogólnokształcącemu .

Zmarł 16 lutego 1995 roku, a 27 lutego został pochowany z honorami wojskowymi na Cmentarzu w Junikowie.

Tradycją naszego liceum  jest to, że w rocznicę urodzin Wiktora Degi obchodzony jest  Dzień Patrona. Podczas godzin wychowawczych wychowawcy klas pierwszych zapoznają uczniów z jego biografią, co stanowi wstęp do organizowanego później Szkolnego Konkursu Wiedzy o Wiktorze Dedze.
W holu szkoły prezentowana jest  okolicznościowa gazetka, przedstawiająca najważniejsze fakty z życia osobistego i zawodowego Profesora.
Następnie  delegacja uczniów wszystkich klas  pod opieką wychowawców udaje się na Cmentarz Junikowski, gdzie  na grobie rodzinnym Degów  składa wieniec od społeczności szkoły i zapala znicze.