04.09.2017 r. godz. 10.00- msza św. w kościele p.w. Opatrzności Bożej
Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  godz. 18.00- zebranie ogólne w auli dla rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych
05.06.09.2017 r. – kiermasz używanych podręczników
07 – 08.09.17 r. wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klas pierwszych
19.09.2017 r. godz. 18.00- zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
– dla rodziców uczniów klas III najpierw spotkanie w auli (procedury maturalne)
wrzesień r. – wycieczka dydaktyczna do Warszawy
13.10.2017 r. Święto Edukacji Narodowej
16.10.2017 r. – Dzień Papieski
10.11.2017 r. Szybowiec w XV LO
11.11.2017 r. – Narodowe Święto Niepodległości
28.11.2017 r. godz. 18.00- zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
05.12.2017 r. Mikołajkowy Mecz Piłki Siatkowej
07.12.2017 r. 121 rocznica urodzin prof. W. Degi
08.12.2017 r. Wycieczka do Berlina
09.12.2017 r.  Finał akcji Szlachetna Paczka
22.12.2017 r. Jasełka szkolne i spotkania opłatkowe społeczności szkolnej
23 – 31.12.17 r. – zimowa przerwa świąteczna
styczeń -próbny egzamin maturalny
09.01.2018 r. -godz. 18.00- konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
16.01.2018 r. -propozycje przewidywanych ocen śródrocznych
 23.01.2018 r. -godz. 15.30     – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
27.01.2018 r.  Studniówka
12.02 – 25.02.2018 r. – ferie zimowe
13.03.2018 r. -godz. 18.00- konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
marzec Krewniacy z „Piętnastki” – osiedlowa zbiórka krwi
21.03.2018 r.  Bieg przez wiedzę
23.03.2018 r.  Drzwi otwarte
26-28.03.2018 r. -Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów uczęszczających na lekcje religii
29.03-03.04.2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2018 r.  – propozycje przewidywanych ocen rocznych dla uczniów klas III
20.04 2018 r. -godz. 17.00-19.00 – „drzwi otwarte”
24.04.2018 r. – godz. 18.00- zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
25.04.2018 r. -godz. 15.30     – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej dla uczniów klas trzecich
26.04.2018 r. pielgrzymka maturzystów
– wycieczka dydaktyczna dla klas pierwszych do Śmiełowa
27.04.2018 r. Zakończenie roku szkolnego dla abiturientów
30.04. i 02.05.2018 r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych
04,07,08.05.2018 r. – egzaminy maturalne – część obowiązkowa (dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych)
26.05.2018 r. godz. 19.00- bal absolwentów
01.06.2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno– wychowawczych
29.05.2018 r. -godz. 18.00- zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugichgodz. 18.45- konsultacje dla rodziców
13.06.2018 r.       propozycje przewidywanych ocen rocznych klas pierwszych i drugich
18-19.06.2018 r. – wycieczki klasowe
20.06.2018 r.  godz. 9.00 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej zajęcia integracyjne
21.06.2018 r. – zajęcia integracyjne, „Bezpieczne wakacje”, kiermasz używanych podręczników
22.06.2018 r. godz. 9:00- uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
godz. 10.45- msza św. w kościele p.w. Opatrzności Bożej
23.06.–31.08.2018 r. ferie letnie