04.09.2017 r. godz. 10.00- msza św. w kościele p.w. Opatrzności Bożej
Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  godz. 18.00- zebranie ogólne w auli dla rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych
05.06.09.2017 r. – kiermasz używanych podręczników
07 – 08.09.17 r. wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klas pierwszych
19.09.2017 r. godz. 18.00- zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
– dla rodziców uczniów klas III najpierw spotkanie w auli (procedury maturalne)
wrzesień r. – wycieczka dydaktyczna do Warszawy
13.10.2017 r. Święto Edukacji Narodowej
16.10.2017 r. – Dzień Papieski
24.10.2017 r. godz. 18.00- konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
11.11.2017 r. – Narodowe Święto Niepodległości
28.11.2017 r. godz. 18.00- zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
07.12.2017 r. 121 rocznica urodzin prof. W. Degi
22.12.2017 r. – Jasełka szkolne i spotkania opłatkowe społeczności szkolnej
23 – 31.12.17 r. – zimowa przerwa świąteczna
styczeń -próbny egzamin maturalny
09.01.2018 r. -godz. 18.00- konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
16.01.2018 r. -propozycje przewidywanych ocen śródrocznych
 23.01.2018 r. -godz. 15.30     – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
27.01.2018 r. -godz. 19.00- studniówka
12.02 – 25.02.2018 r. – ferie zimowe
13.03.2018 r. -godz. 18.00- konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
marzec Krewniacy z „Piętnastki” – osiedlowa zbiórka krwi
21.03.2018 r. Bieg przez wiedzę
23.03.2018 r. -godz. 17.00-19.00 – „drzwi otwarte”
26-28.03.2018 r. -Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów uczęszczających na lekcje religii
28.03-03.04.2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2018 r.  – propozycje przewidywanych ocen rocznych dla uczniów klas III
24.04.2018 r. – godz. 18.00- zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
25.04.2018 r. -godz. 15.30     – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej dla uczniów klas trzecich
26.04.2018 r. pielgrzymka maturzystów
– wycieczka dydaktyczna dla klas pierwszych do Śmiełowa
27.04.2018 r. -godz. 13.30- zakończenie roku szkolnego dla abiturientów
20.04 2018 r. -godz. 17.00-19.00 – „drzwi otwarte”
30.04. i 02.05.2018 r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych
04,07,08.05.2018 r. – egzaminy maturalne – część obowiązkowa (dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych)
26.05.2018 r. godz. 19.00- bal absolwentów
01.06.2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno– wychowawczych
29.05.2018 r. -godz. 18.00- zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugichgodz. 18.45- konsultacje dla rodziców
13.06.2018 r.       propozycje przewidywanych ocen rocznych klas pierwszych i drugich
18-19.06.2018 r. – wycieczki klasowe
20.06.2018 r.  godz. 9.00 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej zajęcia integracyjne
21.06.2018 r. – zajęcia integracyjne, „Bezpieczne wakacje”, kiermasz używanych podręczników
22.06.2018 r. godz. 9:00- uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
godz. 10.45- msza św. w kościele p.w. Opatrzności Bożej
23.06.–31.08.2018 r. ferie letnie