Grono pedagogiczne

mgr Grażyna Lach

Dyrektor

mgr Aleksandra Dymska

Wicedyrektor

Przedmiot
język polski mgr Arleta Borak
mgr Aleksandra Dymska
mgr Anna Kryńska
mgr Aneta Pluta
język angielski mgr Katarzyna Kiszka
mgr Julita Kotecka
mgr Sylwia Skirecka
mgr Izabela Szewczuk
język angielski w biznesie mgr Katarzyna Kiszka
język angielski w medycynie mgr Julita Kotecka
język niemiecki mgr Monika Cieślak
mgr Katarzyna Grudzień
język francuski mgr Irena Kubiak
mgr Anna Wełnitz
język hiszpański mgr Lorena Kowalczyk
matematyka mgr Olga Bączyk
mgr Małgorzata Płaczek
mgr Katarzyna Sobek
wiedza o społeczeństwie mgr Danuta Kosztyła
mgr Wiesław Zdziabek
historia mgr Danuta Kosztyła
mgr Wiesław Zdziabek
historia i społeczeństwo mgr Danuta Kosztyła
mgr Wiesław Zdziabek
geografia mgr Sławomir Bar
mgr Grażyna Lach
biologia mgr Anna Celmer
mgr Emilia Sander
fizyka mgr Marzena Szymańska
chemia mgr Katarzyna Bajerska
podstawy przedsiębiorczości mgr Mariusz Zygmunt
informatyka mgr Katarzyna Sobek
elementy prawa mgr Mariusz Zygmunt
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Zbigniew Lubczyński
wiedza o kulturze mgr Anna Kryńska
mgr Aneta Pluta
wychowanie fizyczne mgr Zbigniew Lubczyński
mgr Izbela Remblewska
religia ks. mgr Ryszard Grześkowiak
psycholog mgr Anetta  Krzemińska
pedagog szkolny mgr Aldona Lemiesiewicz
nauczyciel bibliotekarz
mgr Iwona Suchecka